Voetbal Nieuws

Activiteiten

Geen evenementen

Sponsoren

 Functie  Contact  
Voorzitter H. Boltjes 0519-571331  
Secretaris J. Braaksma 0519-571209  
Penningmeester R. v/d Meulen 06-40995562  
Wedst.secr. M. Folbert 06-20511015  
Bestuurslid H. Boltjes 0519-571331  
Bestuurslid J. Sipma 06-22057117  
Bestuurslid S. Vlasman 06-28437977  
Bestuurslid AC C Rijpstra 0519-571631  
Bestuurslid KC M Boltjes 06-51875712  
Bestuurslid JC R v/d Meulen 06-4099556  
 Functie    Contact  
Bestuurslid Richard v/d Meulen 06-40995562  
Bestuurslid Auke Wiersma 06-51203853  
Bestuurslid Jacob van der Veen 06-54280925  
Bestuurslid Jantine Miedema 06-12087023  
Bestuurslid Remco v/d Kooi 06-3737518  
Bestuurslid Bert Bakker 06-48378496  
Voetbalkantine: 0519-571095  
  G Wiersma   0519-571503
  M Boltjes   06-51875712
  H.B. Boltjes   06-10558609
Bestuurslid C Rijpstra Tsjerkestrjitte 9 0519-571631