Geachte leden, ouders en verzorgers,

Zoals iedereen weet zijn we met z’n allen in een vreemde moeilijke tijd beland waarin nog veel onduidelijk is. Voor ons als bestuur is er ook nog veel onduidelijk want we weten niet of er nog gevoetbald gaat worden dit seizoen en zo ja in wat voor vorm dit dan zal zijn daarom hierbij een
korte informatiebrief vanuit het bestuur. Als er nieuwe informatie volgt gaan wij dit ook zo snel mogelijk met jullie delen.

Zoals jullie misschien hebben gelezen, kunnen wij als vereniging wel aanspraak op een substantieel bedrag maken voor het dekken van onze vaste lasten en de afdrachten aan de KNVB die gewoon doorlopen op dit moment. Dit bedrag staat niet in verhouding met de inkomsten die wij als vereniging mislopen. Wij zijn op dit moment gelukkig een financiële gezonde vereniging maar door deze Corona crisis moeten wij wel aanspraak doen op onze reserves. Mede hierdoor gaan wij eerst nog wel de contributies innen, dit wordt ons ook geadviseerd door de KNVB en overheid en deze richtlijnen/adviezen houden wij op dit moment aan.

Het volgende wat ik toch nog eens wil benadrukken is dat er absoluut geen gebruik mag worden van de velden, hier wordt door de gemeente en politie de komende tijd op gecontroleerd en worden ook boetes voor uitgeschreven. Als het duidelijk wordt wanneer wij weer op de velden mogen en wij weer activiteiten mogen organiseren willen wij graag in de komende zomer een aantal voetbalactiviteiten organiseren, dit in overleg en misschien wel in samenwerking met de ander verenigingen in het dorp zodat we niet tegelijk activiteiten organiseren. Zodra hier meer duidelijk over is horen jullie dit van ons.

Tevens zou ik graag aan iedereen willen vragen om voor komend weekend aan je leider/trainer door te geven of je komende seizoen wel of niet doorgaat met voetballen, dit omdat wij wel de teams en selecties voor komend seizoen klaar moeten maken want we gaan er vanuit dat we komend seizoen weer met z’n allen van het voetbalspel kunnen genieten.

Bij vragen mag je altijd contact met mij opnemen op telefoonnummer 06-51560299 of via de mail marcotilma@hotmail.com

Met vriendelijke groet,
Marco Tilma
Voorzitter V.V. Ternaard