Er staat weer een nieuw voetbalseizoen voor de deur en hopen dat iedereen er weer zin in heeft. We zijn blij dat we ook komend seizoen weer kunnen rekenen op vele vrijwilligers die het voetballen voor de jeugd mogelijk maken. Teake Jan Keegstra en Richard van der Meulen hebben aangegeven dat ze na jaren trainer/leider te zijn geweest, graag willen stoppen. Wij willen hen ontzettend bedanken voor hun inzet.

Iedereen een gezond en sportief voetbalseizoen toegewenst.

Groeten Jeugdbestuur. 

JO9-1 (6×6).

  Zodra we 5 JO-& spelers hebben, is het de bedoeling om hen aan te melden voor wedstrijden.

JO10 (6×6).

Trainer: Simon van der Weg/Anthony Hoekstra
Leider : Watze Ferwerda/Johan Visser/Marcel Bandstra

1         Niels Visser

2         Jesse Bandstra

3         Rayan Siksma    

4         Jesse Pieter van der Wagen

5         Luka Wijnsma

6         Sybrand Ferwerda 

7         Serena Vellema

8         Sytze Mink Sipma

JO11 (8×8).
Trainer: Gerwin Wiersma/Germer van der Weg(1 avond): Ellard Douma (1 avond).
Leider: Erik Folbert/Mark Folbert.

1         Ivar Vellema

2         Teije Folbert

3         Naima Folbert

4         Sjoerd Koopmans

5         Jelger Sinnema

6         Rudmer Dijkstra

7         Tjesse van der Wal

8         Gideon Bos 

9         Klasina Hoekstra

10     Silke Dijkstra

11     Cheyene Vellema

12     Ersa Sannes

JO13 (11×11).

Trainer: Jan Pieter Prins
Leider: Karim Oortgijsen/Jacob van der Veen.

1         Cristan Oortgijsen

2         Kijan van der Meulen

3         Thomas Hoekstra

4         Geert van der Veen

5         Sybren van der Wal

6         Timo Wijnsma

7         Niek Zijlstra

8         Jarno van der Veen

9         Jetse Miedema

10     Minke de Groot

11     Janoek Dijkstra

JO17 (11×11).

Trainer: Paul Bouma / Anne Hellinga
Leider: Kristiaan Miedema en Lieuwe Veenema (Holwerd)
Coördinatoren: Adrie van Slooten (Holwerd) en Auke Wiersma (Ternaard).

1         Sem Rintjema

2         Diederick Soepboer

3         Almer Zijlstra

4         Bauke Drost

5         Alex van der Weg

6         Ward Schaap

7         Sietse van der Weg

8         Gerda Hoekstra

9         Jelle Egbert Boelstra

10     Daniël Haitsma

11     Nanne Hoekstra

12     Nikaj van der Meulen

13     Marco Veenstra

14     Roelof Haaima

JO19 (11×11).

Trainer: Jan Pieter Prins 
Leider: Jan Pieter Prins en Arnold Kingma
Coördinatoren: Adrie van Slooten (Holwerd) en Auke Wiersma (Ternaard).

1         Axl van der Woude

2         Jorrit Stielstra

3         Rudy Grevink

4         Hedzer Grijpstra

5         Germ Durk van der Kooi

6         Erik Zijlstra

7         Richard Haitsma

8         Germer van der Weg

9         Gerardus Antonides

10     Gerwin Wiersma

11     Luc Anne Drost

12     Anthony Hoekstra

13     Tjibbe Anne Veenema  

14     Ronald Post

15     Klaas Pieter Akkerman