K800 2016 06 11 Ternaard Jan Bandstra onderscheiding

Ternaard. Zijne Majesteit de Koning heeft het behaagd u voor uw grote maatschappelijke inzet te benoemen ter lid in de Orde van Oranje Nassau. Deze woorden sprak burgemeester Mevr Waanders zaterdagmiddag in de kantine van vv Ternaard tot Jan Bandstra. En speldde vervolgens de onderscheiding op en overhandigde  de bijbehorende oorkonde.

Jan Bandstra was in 1971 medeoprichter van voetbalvereniging Ternaard. Tot de dag van vandaag nog erg aktief voor de club. Na de oprichting begonnen als secretaris en elke zaterdag langs de lijn te vinden. Eerst op het sportveld midden in het dorp, later op het sportcomplex ‘De Bourfinne”. Jan Bandstra heeft bijna alle taken vervuld die er bij een voetbalclub te bedenken zijn, op dit moment verantwoordelijk voor de website, het verzorgen van de reclame borden, het verrichten van hand en spandiensten en u bent teammanager van het eerste elftal. Jan Bandstra heeft 25 jaar de rol van secretaris vervuld. Ook was Jan redactielid van clubblad De Tos,lid van de aktiviteitencommissie en de sponsorcommissie. Daarnaast verzorgt Jan Bandstra de wedstrijd verslagen van het eerste elftal voor de verschillende media en het programma boekje. Tijdens de thuiswedstrijdenverzorgt Jan Bandstra de opvang van de scheidsrechter en de tegenpartij. Altijd gevoel voor humor, de aanwezige lach op zijn gezicht, betrokkenheid en de vele externe contacten hét gezicht van vv Ternaard. Iets waar de club trots op is.

Naast de voetbalclub doet Jan Bandstra ook nog werk voor de Unie van Vrijwilligers, de afdeling Dokkum. Als chauffeur rijdt Jan al 23 jaar lang pendeldiensten om mensen uit de regio van en naar de dagverzorging van het zorgcentrum Dongeraheem in Dokkum te brengen en stelt als projectleider roosters samen voor de chauffeurs. Tevens is Jan Bandstra het aanspreekpunt voor de cliënten, chauffeurs,medewerkers en directie van het zorgcentrum en het bestuur van de UVV. Het bestuur waardeert Jan Bandstra voor de nauwkeurige manier van werken. Ook de cliënten waarderen Jan Bandstra om zijn vriedelijkheid en behulpzaamheid.

Dit vrijwilligerswerk deed Jan bandstra naast zijn werk bij de Dokkumer Machinefabriek waar Jan Bandstra na zijn ongeluk in 1966 nog 18 jaar werkte. Nu Jan Bandstra gepensioneerd is geniet Jan Bandstra van het dankbare werk en de sociale contacten. Want overal in voor een praatje. Zijn kinderen envrouw Jannie kunnen daar over meepraten. Want overal waar Jan Bandstra komt kennen ze hem. Deze bijzondere gebeurtenis viel samen met het 45 jarig bestaan van vv Ternaard. Deze bijeenkomst werd druk bezocht door familie, besturen en supporters van vv Ternaard