De JO15 van Ternaard/Holwerd/Blija speelt dit seizoen in de 2e klasse.

Dit is een teamfoto van combiteam Ternaard/Holwerd/Blija JO15, in nieuwe tenues, gesponsord door COOP Verbeek, Kingma’s Schoonmaak, Firma Malda en Probo.

Achter van links naar rechts: Hessel Bierma, Richard Malda (leiders), Niek van Slooten, Jelger Sinnema, Rudmer Kingma, Sybren van der Wal, Niek Zijlstra, Jetse Miedema, Raymond Stielstra, Richard Haitsma (leider), Willem Verbeek (sponsor)

Voor van links naar rechts: Dani Bakker, Robin Dijkman, Colin van der Hoop, Bindert Douwe Verbeek, Tsjesse van der Wal, Pieter de Groot.

Op de foto ontbreekt Hedzer Patrouille.