Op donderdag 24 november 2016 om 21.00 uur vindt de ledenvergadering plaats.

Hierbij alvast de agenda

 

Agendapunten:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag vorige vergadering
 3. Mededelingen/ingekomen stukken
 4. Financieel verslag/begroting
 5. Kascontrole (M. Rijpstra en W. Sipma)
 6. Toekomst jeugdvoetbal; presentatie R. v.d. Meulen
 7. Bestuursverkiezing:

  M. Tilma, niet herkiesbaar
  J.Y. v.d. Kooi, niet herkiesbaar
  C. Rijpstra, kiesbaar
  H.B. Boltjes, kiesbaar
  M. Folbert, herkiesbaar
  R. v.d. Meulen, herkiesbaar

  Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk één uur voor de vergadering melden bij het bestuur.

 8. Voorstel tot contributieverhoging

  Contributieverhoging: per 1/1 2017:

  pupillen van € 5,50 naar € 6,00 incl. kledingfonds
  junioren van € 7,00 naar € 7,75 incl. kledingfonds
  senioren van € 10,50 naar € 11,50 incl. kledingfonds
  niet spelende leden van € 5,00 naar € 5,50 (kledingfonds n.v.t.)

  Contributieverhoging: per 1/1 2018:

  pupillen van € 6,00 naar € 6,50 incl. kledingfonds
  junioren van € 7,75 naar € 8,50 incl. kledingfonds
  senioren van € 11,50 naar € 12,50 incl. kledingfonds
  niet spelende leden van € 5,50 naar € 6,00 (kledingfonds n.v.t.)

 9. Voorstel Energie/Zonnepanelen (toelichting tijdens
  vergadering)
 10. Voorstel vrijwilligersvergoeding trainers (toelichting tijdens
  vergadering)