Het voetbal vragenspel wat werd gehouden op 12 Februari 2015 is een groot succes geworden. De verscheidenheid aan vragen was groot. En uiteindelijk leverde dat de volgende winnaars op. Op de 1e plaats eindigde Tsjerk Meijer, Tweede werd Hendrik Bauke Boltjes, Derde werd Marco Tilma en Vierde is geworden Roel Hoekstra. Allemaal nog gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Het is zeker voor herhaling vatbaar.