Kerst Klaverjassen.

Kerst Klaverjassen.

Het geplande Kerstklaverjassen is verschoven van 29 December naar 30 December.Aanvang is om 19.30 uur

Dart Toernooi vv Ternaard,

Dart Toernooi vv Ternaard,

Op 9 Januari 2016 organiseerd de vv Ternaard weer het jaarlijkse dart toernooi voor leden en donateurs. Opgave kan via

K800 P1170385

Ternaard spaart Blija.

Ternaard tegen Blija was alweer de eerste terug wedstrijd in de competitie. Toen in Blija won Ternaard  met 3 –

Ledenvergadering do. 26 november 2015

Ledenvergadering do. 26 november 2015

Agendapunten: 1) Opening en vaststellen agenda 2) Verslag vorige vergadering 3) Mededelingen/ingekomen stukken 4) Financieel verslag/begroting 5) Kascontrole (K.J.Hoekstra en